Voorschoolse opvang

Home / Voorschoolse opvang

De voorschoolse opvang is van maandag tot en met vrijdag. Bij deze vorm van opvang kunt u uw kind(eren) al vanaf half 8 bij ons brengen. Wij vertrekken rond 8:15 uur naar school. De pedagogisch medewerker loopt met  uw kind mee naar de klas en neemt afscheid. Tevens worden eventuele mededelingen van u doorgegeven aan de leerkracht. Voorschoolse opvang van 7:30 tot 8:30 uur

“Laat het kind, kind zijn”