Privacy Policy

Home / Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT

Bedankt voor uw vertrouwen in De Dwergenhut. Hieronder beschrijven wij hoe wij omgaan met uw gegevens als u gebruik maakt van onze website en diensten. Wij hechten zeer veel waarde aan de privacy van onze bezoekers en gebruikers. Wij respecteren en beschermen de privacy van onze gebruikers op onze website. Wij gebruiken uw gegevens alleen zodat u onze diensten goed kunt gebruiken. Wij zullen nooit gegevens verkopen aan derden! Alle ingevoerde gegevens zijn uw eigendom. Heeft u vragen over onze privacy statement? Stuur gerust een e-mail naar Info@Dedwergen.nl

Wij en u

In deze Privacy Statement schrijven wij graag in de u-vorm om persoonlijk en dicht bij u te blijven. Wij geloven in transparantie, duidelijke en eerlijke communicatie. Als wij schrijven over ‘u’ of ‘uw’, dan bedoelen wij u als gebruiker van onze website en diensten. Schrijven wij over ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’, dan bedoelen wij Kindercentrum De Dwergenhut handelend onder de naam De Dwergenhut en gevestigd aan de Industrieweg 88, 2712 LC Zoetermeer. Kindercentrum De Dwergenhut is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 27313173.

Nederlands Recht

De rechtsverhouding tussen u en ons wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens gebeurt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Opslag van persoonlijke gegevens bij ons

Om onze diensten aan u te kunnen leveren, slaan wij zowel persoonlijke als niet-persoonlijke identificeerbare data op over bedrijven en individuen die onze diensten gebruiken. Deze gegevens kunnen onder andere een naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres bevatten. Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u een aanvraag bij ons indient of contact opneemt via het contactformulier. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uw persoonlijke informatie zodat u gebruik kunt maken van onze website en diensten.

Wij gebruiken uw gegevens onder andere bij:

  • Het verwerken van inschrijvingen
  • Het bijhouden van ons klantenbestand
  • Het leveren van ondersteuning vanuit onze helpdesk.

Omdat wij graag onze dienstverlening zo goed mogelijk willen afstemmen op de wensen van onze gebruikers, slaan wij naast persoonlijke gegevens ook geaggregeerde geanonimiseerde informatie op over onze gebruikers en het gebruik van onze diensten. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig voor de bovengenoemde doeleinden. U heeft bij ons het recht, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), vergeten te worden. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar Info@Dedwergen.nl. Wij zullen dan alle informatie verwijderen uit ons systeem.

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben gezorgd voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Wij maken gebruik van geavanceerde firewalls en het netwerkverkeer wordt constant in de gaten gehouden.

Verstrekken van uw gegevens aan derden

Wij zullen uw gegevens nooit aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling. Wij kunnen wel (een deel van) uw gegevens verstrekken aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoer van bepaalde diensten. Wij behouden ons het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) De Dwergenhut, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Wij zullen ons inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op DeDwergen.nl of een e-mail. Indien onze website links bevat van derden, zijn wij niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. 

Gebruik van cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. We gebruiken cookies om u te onthouden. Het is voor ons technisch onmogelijk om de dienst aan te bieden zonder deze cookies. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal het gebruik van onze dienst wel negatief beïnvloed kunnen worden.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

U kunt ons altijd een verzoek sturen om op te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Wij zullen binnen enkele werkdagen reageren op uw verzoek. Nadat u antwoord van ons heeft gehad, kunt u aangeven wat u wilt doen met deze gegevens. U kunt deze gegevens laten aanvullen, verbeteren of verwijderen. Wij zullen binnen enkele werkdagen, nadat wij de wijzigingen hebben ontvangen, reageren op de wijzigingen.

Kan het Privacy Statement worden gewijzigd?

Wij kunnen ons Privacy Statement wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct zichtbaar zijn op deze pagina. Onderaan de pagina staat de datum en huidige versie van het statement. Wij raden het aan om regelmatig ons Privacy Statement te raadplegen zodat u als gebruiker van onze diensten op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Indien u nog vragen heeft over dit Privacy Statement, dan kunt u contact opnemen via Info@Dedwergen.nl

 Versie: 1 geüpdatet op 25 mei 2018