Kindercentrum De Dwergenhut

Wij werken in al onze locaties vanuit de visie

“Laat het kind, kind zijn”

Wij onderscheiden ons van de andere kindercentra door onze persoonlijke aanpak, flexibiliteit en kleinschaligheid.

Onze centra zijn huiselijk ingericht kijkend naar de wensen van de kinderen. Wij willen bereiken dat de kinderen zich bij ons thuis voelen en hun vrije tijd zo veel mogelijk indelen zoals ze thuis ook zouden doen.

Kindercentrum De Dwergenhut biedt in een warme en gezellige omgeving opvang voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar.

Onze doelstelling is om een gevarieerde opvang te bieden met een scala aan uitdagingen waarin het kind centraal staat. Voor ons is het belangrijk dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen in vrijheid, vertrouwen en veiligheid en dat er voldoende ruimte is voor de kinderen om zich op                                                     eigen niveau te kunnen ontwikkelen.

In ons pedagogisch werkplan staat beschreven hoe wij dit op de centra uitvoeren.

E-mailadres: info@dedwergen.nl?subject=Reactie op de site
Kindercentrum De Dwergenhut - Inschrijfformulier
inschrijfformulier.pdf
informatieboekje.pdf
tarieven.pdf
voorwaarden.pdf
De Dwergenhut - Peuterspeelzaal
De Dwergenhut - Margedagen
Kindercentrum De Dwergenhut
De Dwergenhut - Voorschoolse opvang
De Dwergenhut - Tussenschoolse opvang
De Dwergenhut - Naschoolse opvang
De Dwergenhut - Dagopvang
De Dwergenhut - Vakantie opvang
De Dwergenhut 1
De Dwergenhut 2
De Dwergenhut 3

De Dwergenhut

Kindercentrum De Dwergenhut 1
Kinderdagverblijf - Peuterspeelzaal
Strijplaan 103-105
2285 GJ  Rijswijk
Telefoon 070-7533939
Registratienummer 233181726


Kindercentrum De Dwergenhut 2
VSO - BSO
Laan van Wateringseveld 385
2548 BL  Den Haag
Telefoon 070-3096869
Registratienummer 231379122


Kindercentrum De Dwergenhut 3
VSO - TSO - BSO
Strijplaan 93
2285 GJ  Rijswijk
Telefoon 070-7446525
Registratienummer 203551473
Telefoonnummers
Anita : 06-34657875
Jolanda : 06-29537781
Kantoor : 079-7501818
E-mail : info@dedwergen.nl
Kamer van Koophandel :
27313173

ABN-AMRO bank :
NL13ABNA0974539538

©2007 - H. Thoen - Website laatst aangepast op 21-04-2013

Wij leveren kwaliteit naar de ouders en de kinderen.